Palliatieve zorg

Definitie Wereld gezondheidsorganisatie, WHO 2002;

Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.

Ik bied hierbij ondersteuning aan patiënten, familie en hun omgeving.

Een consultatie bestaat vooral uit gesprekstherapie, die eventueel aangevuld wordt met aromatherapie.

Alle gesprekken verlopen op maat van de patiënt en zijn omgeving. We nemen voldoende tijd om alles rustig te bespreken, u bepaalt zelf het tempo. Tijdens de therapeutische sessies gaan we stap voor stap naar de kern van het probleem en werken we samen naar bewustwording en zelfrealisatie om zo de balansverstoring degelijk te analyseren en aan te pakken.

 

Zingeving

Als er sprake is van een beperkt levensperspectief, lijken zingevingsvragen onvermijdbaar te worden. Aandacht hebben voor die spirituele, levensbeschouwelijke of religieuze vragen van patiënten en hun naasten is dan ook een elementair onderdeel van palliatieve zorg.

Aandacht besteden aan spirituele onderwerpen betekent in de praktijk vooral: luisteren en praten. Luisteren naar iemands levensverhaal, helpen opmaken van de levensbalans, praten over de levensbeschouwelijke vragen die de patiënt stelt, over een eventuele euthanasiewens of over zijn visie op het leven na de dood. Ook het praten over geloofstwijfel of geloofsverdieping kan onderdeel zijn van de spirituele zorgverlening. Een ander belangrijk aspect betreft het afscheid nemen, het loslaten van het leven.

 

Rouwzorg

Ook na het overlijden van uw dierbare of geliefde kan u bij mij terecht om u te ondersteunen indien u dat wenst. De zorg voor u en voor uw omgeving is even belangrijk als de zorg voor de patiënt

Neem dus zeker de tijd om stil te staan bij het verlies en uw verdriet.

Ik ondersteun u graag met al mijn toewijding om het verwerkingsproces zo juist mogelijk te laten verlopen.

Rouwen is altijd het loslaten van een dierbare of geliefde, daarom is het belangrijk om zo goed mogelijk in te spelen op uw behoeftes. Ik  bied u voldoende ruimte / tijd en ondersteun u met het meeste respect. Ook hier gebruik ik gesprekstherapie, en aromatherapie (indien gewenst) tijdens de sessies.