• Communicatie bij palliatieve zorg in de thuiszorg

Wanneer een dierbare naaste in een “palliatieve situatie” terechtkomt, kan dit zowel voor de patiënt als de familie en naasten een ingrijpend effect hebben op de verschillende gelaagdheden van ieders “mens-zijn”, ieders “mens -zijn binnen zijn familiale context”. Bovendien kunnen de “balansen van geven en ontvangen” in deze (conflictueuze) familierelaties onder druk komen te staan.
Hierdoor komen  ze op de voorgrond  in het “contact” met patiënt en/of familie

Als hulpverlener zijn we veelal “getuige” van deze “balansbewegingen” binnen een familie.
Naast onze rol als getuige krijgen we vaak de rol van “medestander” waardoor we uitgedaagd worden een passend respons aan te bieden voor alle betrokkenen.
Ondersteuning aan de patiënt is vanzelfsprekend verbonden met ondersteuning aan diens familie.
Als hulpverlener kunnen we hierbij een waardevolle én noodzakelijke meerwaarde zijn voor de familie.

Inhoud

Wat is palliatieve zorg? Vertrekkende vanuit een definitie naar wat betekent dit dan effectief in de praktijk? En hoe kunnen we palliatieve zorg op maat gaan toepassen in onze eigen werkomgeving en huidige zorgcultuur?

Wat betekent palliatieve zorg voor u als hulpverlener, maar ook als mens.

Hoe sta ik oprecht als mens naast een andere mens?

Slechtnieuwsgesprek

Communicatie in palliatieve zorg, zowel tussen hulpverleners als tussen familie, naasten en iedereen die betrokken is in de zorg voor de patiënt.

DATA en UUR: 1/10 (13.30u- 16.30u) , 5/11( 19u- 22u), 27/11( 13.30u- 16.30u), 17/12 ( 19u-22u)

LOCATIE: Praktijk De Roze Bloesem, Gemzenstraat 28 2610 Wilrijk

PRIJS: 75 euro

INBEGREPEN: koffie, thee, water, fruitsap, taart, verschillende versnaperingen, syllabus, gratis parkeren in de straat en fietsstalling.

 

 

 • De praktijk bij palliatieve zorg in de thuiszorg (euthanasie en palliatieve sedatie)

Euthanasie en palliatieve sedatie.. het blijven termen die veel emoties oproepen bij patiënten maar zeker ook bij hulpverleners. Door het complexe kluwen van emoties, wetgeving, gesprekken, samenwerking met andere hulpverleners blijft de uitdaging erg groot als thuisverpleegkundige om al deze elementen te verenigen tot een ‘mooie dood’.

Het is van erg groot belang dat je als thuisverpleegkundige steeds goed weet wat er van jou verwacht wordt en welke rol jij in deze thuissetting kan betekenen. Hoe je dit kan doen? Komt in deze opleiding helemaal aan bod..

Wat kom zeker aan bod?

– definities, wetgeving, jouw rol als verpleegkundige, kritische reflecties maken, communicatie…

DATA en UUR: 17/9 ( 13.30u- 16.30u), 22/10 (19u-22u), 22/11 (13.30u-16.30u), 10/12 (13.30u-16.30u)

LOCATIE: Praktijk De Roze Bloesem, Gemzenstraat 28, 2610 Wilrijk

PRIJS: 75 euro

INBEGREPEN: koffie, thee, water, fruitsap, taart, syllabus, gratis parkeren in de straat en fietsstalling.

 

 

 • Chemotherapie in de thuiszorg

Chemotherapie in de thuiszorg…. Een grote uitdaging!

Bij onze zorg voor oncologische patiënten staan we vaak voor een complexe uitdaging, zeker als ze dan ook met chemotherapie naar huis komen. In deze vorming gaan we ons dan ook verdiepen in de verschillende domeinen waar patienten mee te maken krijgen en waar je als professionele thuisverpleegkundige aandacht voor kan hebben.

DATA en UUR: 10/9 (19u-22u), 8/10 (13.30u-16.30u), 19/11 (19u-22u), 6/12 (13.30u-16.30u)

LOCATIE: Praktijk De Roze Bloesem, Gemzenstraat 28 2610 Wilrijk

PRIJS: 75 euro

INBEGREPEN: koffie, thee, water, fruitsap, taart, syllabus, gratis parkeren in de straat en fietsstalling.

 

 

 • Aromatherapie in de zorg voor palliatieve patiënten en als zelfzorg.

Aromatherapie is het geïnformeerde en wetenschappelijk onderbouwde gebruik van zuivere plantengeurstoffen , etherische oliën genaamd, om gezondheid en algemeen welzijn te behouden en/of te verbeteren. Aromatherapie werkt met een welbepaalde selectie van etherische oliën die geïntegreerd worden in vele velden en toepassingen van de zorgverlening en terecht een plaats heeft gekregen in de complementaire zorg . Ze heeft tot doel de reguliere basiszorg vanuit een holistische visie op ziekte en gezondheid aan te vullen. Dit houdt in dat ze comfort brengt in de basiszorg , een probleem kan verzachten en preventief kan werken op meerdere terreinen zowel op fysiek gebied ( vb ademhaling, wondzorg) als bij psycho emotionele en existentiele processen

Aangezien het aanbieden van comfort- en kwaliteitszorg (‘quality-of-life) als hoofddoel binnen de palliatieve zorg kan worden geformuleerd, is het interessant om de functies en mogelijkheden van ‘aromatherapie’ in de palliatieve setting eens onder de loep te nemen.  Aromatherapie heeft heel wat meer te bieden dan enkel maar een aangenaam geurtje. Het gebruik van etherische oliën binnen palliatieve zorg is niet alleen bijzonder waardevol voor de patiënt en zijn familie, ook de zorgende vindt er kracht, bemoediging en troost.

Deze workshop heeft vooral als doel : kennismaking, basisprincipes aanreiken en dan vooral ‘zelf ‘ervaren… waardoor  ‘zin om er effectief in het werkveld mee aan de slag te gaan’ aangewakkerd is… en jullie ook allemaal met een eigen gemaakt product naar huis gaan.

DATA en UUR: 24/9 (19u-22u), 15/10 (13.30u-16.30u), 29/11 (13.30u-16.30u)

LOCATIE: Praktijk De Roze Bloesem, Gemzenstraat 28, 2610 Wilrijk

PRIJS: 75 euro

INBEGREPEN: koffie, thee, water, fruitsap, taart, syllabus, gratis parkeren in de straat en fietsstalling.

 

 

 • Radiotherapie in de thuiszorg

Radiotherapie of bestraling is een efficiënte behandelingstechniek voor vele soorten kanker in bijna elk deel van het lichaam. Bij de helft van alle kankerpatiënten maakt radiotherapie deel uit van de behandeling en het aantal patiënten dat (in bepaalde gevallen enkel) met radiotherapie wordt genezen, stijgt elke dag.

Radiotherapie, een behandeling met vele gezichten, vooral op korte maar zeker ook op lange termijn. Net omdat het niet altijd direct zichtbaar is, blijft het een uitdaging om als verpleegkundige alert om te gaan met de signalen die de patiënt omschrijft.

In deze opleiding neem ik jullie dan ook graag mee in de wereld van radiotherapie en zoomen we in op :

wat is radiotherapie?

Welke soorten zijn er?

Wat zijn mogelijke bijwerkingen, op korte en lange termijn.

Hoe beiden we goede nazorg aan deze patiënten.

DATA: exacte data volgen nog..

PRIJS: 55 euro

INBEGREPEN: koffie, thee, water, fruitsap, taart, syllabus, gratis parkeren in de straat en fietsstalling.

 

 

 • Medische Urgenties in palliatieve zorg.

Wat is een urgentie in palliatieve zorg? Bestaat dit wel in comfortzorg? is een opname in een ziekenhuis wel altijd de juiste keuze? Dit zijn kritische vragen waar we zeker mee aan de slag gaan, maar ook stilstaan bij wat een urgentie betekent voor de patiënt en zijn naasten. En hoe je als professionele hulpverlener dan een extra steun kan betekenen.

DATA: exacte data volgen nog.

PRIJS: 75 euro

INBEGREPEN: koffie, thee, water, fruitsap, taart, syllabus, gratis parkeren in de straat en fietsstalling.

 

 

 • Rouwzorg

‘Verlies verwerken is niet loslaten maar anders leren vasthouden’

– Manu Keirse –

Verlies hoort bij het leven, Verlies= intense en persoonlijke ervaring en als het telkens anders is, kan men dan iets zeggen over wat mensen kunnen verwachten in verdriet en over hoe mensen elkaar tot steun kunnen zijn? Als mensen meer zouden weten over wat verwerken van verlies eigenlijk is, en hoe men elkaar daarbij kan helpen, zouden mensen na het verlies van een dierbare zich minder in het isolement gedrukt voelen. En daar ligt voor ons als hulpverlener een heel mooie kans om op deze kantelpunten er echt te ‘zijn’ voor de naasten.

Wat komt er in deze opleiding zeker aan bod:

 • Verschillende Stadia en modellen
 • Rouwtaken
 • Rouwarbeid
 • Hechting en rouw
 • Emoties/ reacties en rouw
 • Voltooiing rouw
 • Hoe ermee omgaan als hulpverlener?

DATA: exacte data volgen nog..

PRIJS: 75 euro

INBEGREPEN: koffie, thee, water, fruitsap, taart, syllabus, gratis parkeren in de straat en fietsstalling.

Schrijf je in voor een opleiding