Ik beluister graag jullie vragen, bezorgdheden en noden bij onderstaande onderwerpen en geef ik verdere informatie over vraagverheldering, wettelijke voorwaarden, verzoek schriftelijk opstellen, voorbereiden, uitvoeren en aangifte.

 

Vroegtijdige zorgplanning 

is een denk- en communicatieproces tussen de patiënt, de zorgverleners en de naasten over de toekomstige zorg. Dit proces kan leiden tot het vroegtijdig en anticiperend kenbaar maken en verwoorden van voorkeuren en doelen voor toekomstige zorg, het aanstellen van een vertegenwoordiger voor het geval de patiënt niet meer zelf kan beslissen.

 

Wilsverklaringen 

Negatieve wilsverklaring

Positieve wilsverklaring

Wilsverklaring inzake euthanasie

Wilsverklaring inzake onomkeerbare coma

 

Palliatieve sedatie

 Definitie;

“Het toedienen van sedativa in doseringen en combinaties die vereist zijn om het bewustzijn van een terminale patiënt zoveel te verlagen als nodig om één of meerdere refractaire symptomen (symptomen die niet kunnen behandeld worden) op adequate wijze te controleren.”

 

Euthanasie

Definitie;

het gaat om actieve levensbeëindiging, verricht door een arts, van een wilsbekwame persoon, op diens vrijwillige en herhaalde vraag, in geval van een medisch uitzichtloze situatie en bij aanhoudend en ondraaglijk psychisch en/of lichamelijk lijden.